szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

 

Wewnętrzna procedury bezpieczeństwa związane z epidemią SARS-CoV-2 dostępne są w zakładce Ogłoszenia.

Pobierz bezpośrednio.

7 października 2019r. 25 uczniów klasy pierwszej zostało "przeegzaminowanych" przez starszych kolegów, w celu stwierdzenia, czy nadają się na uczniów naszej szkoły. Egzamin zdali śpiewająco - na szóstkę. Potem złożyli ślubowanie. Obiecali sumiennie wykonywać swoje szkolne obowiązki i godnie reprezentować naszą społeczność szkolną, której patronuje św. Józef.
 
Krystyna Smysky