szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU


W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu. Wolontariuszami są chętni uczniowie z klasy VIII.

 

PRZEWODNICZĄCA: EWELINA DRAB

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: PIOTR RYŚ

 

OPIEKUN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:

MGR ANGELIKA WOŚ

 

JAK DZIAŁAMY:

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie bezinteresowności i dobrowolności. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce.

Wolontariusz winien starać się poprzez swoje postępowanie promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych osób. Powinien kierować się troską o innych, empatią, życzliwością oraz  bezinteresownością. Szkolne Koło Wolontariatu działa w myśl słów św. Jana Pawła II ,,Miłość i służba nadają sens naszemu życiu.” Uśmiech drugiego człowieka, iskra nadziei jest dla nas priorytetem i siłą napędową do dalszego działania.

Do zadań Koła należą m.in.:

 • Zbiórki darów rzeczowych podczas różnych akcji charytatywnych.
 • Udział w akcjach charytatywnych oraz w kwestach.
 • Pamięć o ludziach starszych i samotnych naszej miejscowości.
 • Troska o opuszczone mogiły na cmentarzach.
 • Współpraca z Caritas w Węglówce, Parafią MBNP w Węglówce oraz panią Sołtys wsi.
 • Pomoc przedszkolakom w niektórych czynnościach, np. struganie kredek.
 • Czytanie bajeczek przedszkolakom.
 • Pomoc w pracy nauczycielowi biblioteki szkolnej.
 • Pomoc podczas imprez oraz różnych wydarzeń szkolnych.
 • Przygotowanie niespodzianki dla uczniów w Dniu Wolontariusza.
 • Organizacja konkursów i rozrywek dla młodszych uczniów.

            Dodatkowe zadania oraz pomysły mogą pojawiać się w trakcie trwania roku szkolnego lub wynikać z bieżących potrzeb szkolnych oraz środowiskowych, jak również ulegać zmianie. Szkolne Koło Wolontariatu jest otwarte na wszelkie pomysły.