szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

Uczniowie klasy piątej na zajęciach biologii korzystali z mikroskopów Delta Optical zakupionych w ramach programu edukacyjno-technologicznego Laboratoria Przyszłości. Ćwiczenia praktyczne pozwoliły na utrwalenie wiedzy o budowie mikroskopu i obserwacje trwałych preparatów mikroskopowych przedstawiających tkanki roślinne. Efektem pracy z mikroskopami było nie tylko rozbudzenie ciekawości poznawczej, ale także nabycie sprawności w posługiwaniu się sprzętem optycznym w zakresie wyboru odpowiedniego obiektywu, umieszczenia preparatu w polu widzenia i ustawienia ostrości przy użyciu śruby makro i mikrometrycznej. Zainteresowanie obserwowanymi komórkami stanowiło pierwszy etap do poznania organelli komórkowych, ich funkcji oraz wykonania przestrzennego modelu wybranej komórki.

oprac.: B. Jugowiec