szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych SP 2019/2020

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce na rok szkolny 2019/2020

 

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. przyjmowane będą zapisy i wnioski dzieci z roczników  2013, 2014, 2015, 2016 do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce na rok szkolny 2019/2020.

Dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej  im. św. Józefa w Węglówce i objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym (rocznik 2013) są  przyjmowane  z urzędu na podstawie karty zapisu.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie deklarację na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym  w terminie do dnia 21 lutego 2019 r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne  z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym oddziale przedszkolnym od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone dla pozostałych dzieci na wniosek rodzica.

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych  w Szkole Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce.

Dokumentację rekrutacyjną należy złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonych terminach od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 

Harmonogram rekrutacji do  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.        

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

do 21 lutego 2019 r.

 

2.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-31 marca 2019 r.

15-19 kwietnia 2019 r.

3.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy prawo oświatowe

01-05 kwietnia 2019 r.

23-26 kwietnia 2019 r.

4.        

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

5.        

Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

08-12 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia – 07  maja 2019 r.

6.        

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15  kwietnia 2019 r.

08 maja 2019 r.