szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

Komunikat Dyrektora SP w Węglówce.

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi GIS i MEN oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węglówce uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na stan zdrowia swoich dzieci przychodzących na zajęcia do szkoły. Dziecko z objawami kataru i kaszlu czy podwyższonej temperatury winno zostać w domu.
Dyrektor Szkoły Ryszard Leśniak


Wewnętrzna procedury bezpieczeństwa związane z epidemią SARS-CoV-2 dostępne są w zakładce Ogłoszenia.

Pobierz bezpośrednio.

Wiśniowa gra

Informujemy, iż z dniem 15 września rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn. Wiśniowa Gra

o nr RPMP.10.01.03-12-0426/16, realizowanego przez Spółkę SYSTEMA wraz z Gminą Wisniowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt obejmuje uczniów następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa w Lipniku,
 • Szkoła Podstawowa w Węglówce,
 • Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Wiśniowej,

Co będzie się działo w projekcie:

 • Grupowe zajęcia z matematyki (wyrównawcze i rozwijające, 20h/grupę, 10 spotkań po 2h)
 • Indywidualne zajęcia z matematyki (4h/ucznia, 4 spotkania po 1h)
 • Grupowe zajęcia z programowania (90h/grupę, 30 spotkań po 3h)
 • Indywidualne zajęcia z programowania (10h/ucznia, 10 spotkań po 1h)
 • Gminna liga mistrzów programowania (4 konkursy w ciągu 2 lat)
 • Kółko programistyczne (40h, 5 kółek, 20 spotkań po 2h)
 • Fundusz stypendialny (200 zł/m-c dla 120 ucznów)
 • 3 –dniowe wyjazdy edukacyjne uczniów do Warszawy (wszyscy uczniowie)
 • Pokazy/warsztaty edukacyjne dla uczniów organizowane w szkołach (wszyscy uczniowie, 10 pokazów)

Atrakcje dla uczestników projektu:

 • Na zajęciach z programowania oraz kółku programistycznym nauka się programowania robotów, tworzenie własnych aplikacji na telefon oraz gier
 • Wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawiehttp://www.kopernik.org.pl - tu więcej o tym fascynującym miejscu
 • Udział w Gminnej Lidze Mistrzów Programowania, podczas której uczniowie przedstawią stworzone przez swój zespół na zajęciach z programowania gry i aplikacje
 • Na pokazach/warsztatach edukacyjnych uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystuje się matematykę i programowanie np. do sygnalizacji świetlnej
 • Szansa na otrzymanie stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie na cele naukowe, np. zakup robota, lekcji języka angielskiego, książek

Dokumenty rekrutacyjne oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.wisniowa.systema.pl Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego: 791 790 190  791 790 390