Wtorki dla Rodziców

HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI
POZOSTAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI RODZICÓW
W PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA,
W GODZINACH 16:00 – 17:00

 

TERMINY:

7 LISTOPAD 2017 R.

5 GRUDZIEŃ 2017 R.

9 STYCZNIA 2018 R.

6 LUTEGO 2018 R.

6 MARCA 2018 R.

8 MAJA 2018 R.

5 CZERWCA 2018 R