Szkoła na szóstkę! Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów gimnazjów Gminy Wiśniowa.

Szkoła na szóstkę! Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów gimnazjów Gminy Wiśniowa

Gimnazjum w Węglówce uczestniczy w projekcie „Szkoła na szóstkę! Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów gimnazjów Gminy Wiśniowa” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Wiśniowa.

Oferta edukacyjna zawiera:

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego
  • zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych
  • zajęcia rozwijające z matematyki
  • zajęcia rozwijające z informatyki
  • doradztwo zawodowe

Termin realizacji: kwiecień 2013 – czerwiec 2015. Nabór na rok szkolny 2014/2015 trwa do 18 września.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MBI Kraków.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Dane uczestników
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie beneficjenta ostatecznego
Oswiadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Oswiadczenie o dochodach
Oswiadczenie rodzica o zgodzie na wykorzystanie wizerunku dziecka
Oswiadczenie ucznia
Oświadczenie ucznia o zmianie kierunku
Oświadczenie ucznia o odstąpieniu od wniosku
Oświadczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
Opinia wychowawcy o uczniu